גמר חתימה טובה

קהילת ידידיה
רחוב ליפשיץ 12, בקעה, ירושלים

ידידיה היא קהילה אורתודוקסית מודרנית המונה 172.3 משקי בית הממוקמת בשכונת בקעה בירושלים. הקהילה נוסדה בשנת 1980 ויש בה עולים מארצות דוברות אנגלית, עולים מאירופה וצברים.

המייסדים שאפו ליצור קהילה מחויבת להלכה, המחויבת לערכים יהודיים מסורתיים, לצדק חברתי ולדמוקרטיה בחברה הישראלית. דרך חזונה החברתי, ידידיה מנסה לחצות גבולות המקובלים כעת על יהודיים דתיים בארץ.
זמני התפילה

שחרית בימי חול
 א',ג',ד',ו'   6:30
 ב',ה'   6:20
 ראש חודש   6:15תפילות בשבת
 ראה ידיעות לזמנים

מידע שימושי
ידיעות ידידיה
לוח פעילויות
עדכונים לגבי שבעה
צור קשר
אבלות
תרום לקהילה
השכרת האולם

חברות בקהילה
מכתב מהיו"ר
חידוש חברות
חברים חדשים
הוראות
התנדבות
בקשה למקומות

לימוד

להתעדכן בידיעות

ימי ראשון
20:00 שיעור בתנ"ך

עם מרים ברנד באנגלית

ימי שלישי
18:45 תלמוד

עם פנחס לייזר

ימי חמישי
8:51
חוג לתנ"ך 929

9:00
חוג לתנ"ך 929 באנגלית