מזל טוב לדבורה לוסטיג בהולדת הנכדה, כנרת, בת לחגית ובן-ישי זאבי. שיזכו הוריה לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים .... מזל טוב לדבי ומרק נולמן בהולדת הנכד, אייל שי, בן לשלומית ומשה .... מזל טוב לאתי ושלמה אשכנזי בהולדת הנכד, בן למוטי ולילך

קהילת ידידיה
רחוב ליפשיץ 12, בקעה, ירושלים

ידידיה היא קהילה אורתודוקסית מודרנית המונה 195 משקי בית הממוקמת בשכונת בקעה בירושלים. הקהילה נוסדה בשנת 1980 ויש בה עולים מארצות דוברות אנגלית, עולים מאירופה וצברים.

המייסדים שאפו ליצור קהילה מחויבת להלכה, המחויבת לערכים יהודיים מסורתיים, לצדק חברתי ולדמוקרטיה בחברה הישראלית. דרך חזונה החברתי, ידידיה מנסה לחצות גבולות המקובלים כעת על יהודיים דתיים בארץ.

זמני התפילה

שחרית בימי חול
 א',ג',ד',ו'   6:30
 ב',ה'   6:20
 ראש חודש   6:15
מעריב     21:00

תפילות בשבת
 ראה לוח לזמנים

מידע שימושי
לוח פעילויות
צור קשר
תרום לקהילה
ידיעות ידידיה

הגיגים פנחסיים - הפרשה

לימוד

להתעדכן בידיעות
ימי שלישי
18:45-20:00 תלמוד

עם פנחס לייזר

20:30-22:00
ספרות בית שני
עם מרים ברנד באנגלית

ימי רביעי
19:00-20:15 תנ"ך
החוג לתנ"ך 929

ימי חמישי
8:51-10:00   929 תנ"ך

8:30-9:30     929 תנ"ך
באנגלית


חוג ביאליק
מוצ"ש שבת מברכים
שעתיים לאחר הבדלה
עם משה באב"ד

תרום לקופת הצדקה